Moolelo (Ka) o Eleio 1 & 2

Author: 
S.N. Pualewa

 

Petroglyph graphic from Ulele Wai Hu‘i

Runner. Ka‘eo Trail, Puakō, Hawai‘i.

Photo courtesy of Kea Hokoana
Moses Goods III plays the role of Story-Teller in Keali‘iwahine Hokoana’s production of The Legend of Kaululā‘au. The one-man, two-act drama is based on S.N. Pualewa’s “Ka Moolelo o Eleio” and is currently in the ninth month of a 12-month run at the Ritz Carlton Hotel in Kapalua, Maui. Showtimes are every Thursday at 7:30 p.m. Tickets are available by calling toll free: 1-888-808-1055. Goods was recently named Actor of the Year by The Maui News for his extraordinary transformations into and out of each of the nine characters he shares with his audience.

 

Reproduced below are the first two parts of S.N. Pualewa’s 12-part mo‘olelo published serially in the Hawaiian Language newspaper Kū‘ōko‘a in September-November 1863. Although Pualewa’s title suggests that ‘Ele‘io, the fleet-footed messenger of Maui’s high chief Kāka‘alaneo, will be the hero of the story, the greater part of the story is, in fact, concerned with the life of Kāka‘alaneo’s son, the trickster-chief Kaululā‘au, who is still remembered for ridding Lāna‘i of its horde of murderous akua. The story of Kaululā‘au has undergone something of a revival in the past two years with the publication of Ellie Crowe’s children’s book The Boy Who Tricked The Ghosts and with Keali‘iwahine Hokoana’s production of the one-man play The Legend of Kaululā‘au. Crowe’s book, in our opinion, would have benefitted from a careful examination of the story’s primary, Hawaiian language sources. Much of Hokoana’s success, on the other hand, stems from her adherence to Pualewa. We present Pualewa’s first two installments below; the remaining mokuna will appear in future issues of Kaleinamanu.

 


 

Mokuna 1, Nupepa Kuokoa, 5 Kepakemapa, 1863

He pono paha kakou ke kamailio maanei no Eleio, ke kahu o Kakaalaneo kekahi o na ‘Lii o Maui, a mahope aku e kamailio kakou no Kaululaau, ke keiki ponoi a Kakaalaneo ame Kelekeleiokaula kekahi alii wahine o Hawaii, ke kaikuahine o Kaleihaohia kekahi alii o Hawaii.

Ua olelo ia o Eleio, he kahu no Kakaalaneo kekahi o na ‘Lii o Maui, a ua manao wale ia, o Kakaalaneo, oia ka hanauna elima o na ‘Lii o Maui. Ina paha e hoonohonoho ponoia ko lakou mookuauhau mai a Kumuhonua mai a ia Kakaalaneo, alaila, ua hiki io no i ka lima o ka hanauna.

Aka, no ke kamailio ia Eleio, he pono hoi kakou e kamailio nona.

O Eleio, he kanaka mama i ke kukini, a no ka mama o Eleio, nolaila, ua koho no o Kakaalaneo ia Eleio i mea nana e hooko kona makemake ma na wahi loihi loa.

Penei paha kakou e hoomaopopo ai he kanaka mama o Eleio.

I ka wa e hoomakaukau ai na Aipuupuu a Kakaalaneo i ka ai, ame ka lawalu ana i ka i-a a ke ‘Lii.  Ia manawa, hoouna ae la ke ‘Lii ia Eleio e holo i awa no ke ‘Lii, aia a hiki mai ka awa a Eleio e kii ai, alaila, hoomaka ka ahaina a ke ‘Lii.

O kahi nae o ka awa a Eleio e kii ai no ke ‘Lii, he wahi loihi loa, aia ia wahi i Koolau, o Maui, o Waiohue ka inoa oia aina.

Ina e hoomaka o Eleio e kii i ka awa i Waiohule, aole e mo-a na lawalu i-a, hiki e mai no o Eleio mamua o ka manawa e hoomaka ai ka ahaina a ke ‘Lii. O ka Eleio hana mau no ia, o ke kii mau i ka awa no ke ‘Lii; o kahi hoi e noho ai ke ‘Lii aia ma ka aoao mauka o Kekaa, kela puu e ku la ma Kaanapali, makai ae o Kealakikeekee a Maui.

Ua nui no na kii ana a Eleio i ka awa no ke ‘Lii, aka, aole nae i loaa o Eleio i ka pilikia, aka, i kekahi kii hou ana aku.

Ia manawa, halawai o Eleio me ka popilikia, no ka mea, i ka manawa a Eleio i hoi mai ai me ka awa mai Waiohue mai, e noho ana keia Akua o Koolau i ke alanui, o "Aahualii" kona inoa.

Ia manawa, nonoi mai la o Aahualii ia Eleio i ka awa. "E Eleio, e kapu aku no hoi ka awa no ko Alii, i wahi huluhulu mai no hoi ko‘u."

Ia manawa koke no, hoole aku la o Eleio, "Aole," alaila, hoopohopoho aku la o Eleio i kona lemu ia Aahualii, ame ko Eleio haawi aku i na huaolelo inoino loa. Ia manawa, huhu loa iho la Aahualii, a o ka uhai aku la no ia ia Eleio, a maanei kakou e ike ai i ka mama launa ole mai o Eleio.

I ka manawa o Eleio e kii mau nei i ka awa no ke Alii, o ka lima paha ia o kona kii ana i ka awa. I ka manawa o Eleio i alualuia‘i e Aahualii, alaila, hoomau no o Eleio i ka holo imua, me kona hoike i kona ano mama. Eia nae, ia laua no e hoomaka ana e hookuu i ko laua mau kino i ka mama loa, oia mau no ko laua kowa kaawale ma waena o ko laua kulana, kukino. Ua holo mai laua mai Koolau mai o Maui, a hiki mai i Hamakualoa, Hamakuapoko, a pela mai no ko laua holo ana, a hiki i Wailuku a Kamaalaea, a ka pali o Aalaloloa, a kaihona o Papalaau, alaila, alawa aku la Eleio i hope, a ike aku la oia i ke akua ia Aahualii e hoomau mai ana no i ke alualu ia ia nei, alaila, hoolele ia ae la ko Eleio luna manao e ka makau, no ka mea, ua aneane koke loa mai la o Aahualii, hookahi nae a Eleio mea makau ia manawa a laua nei e holo ana, o ka lapalapa mai o ka waha o Aahualii me he ahi la, me he mea la ka waha o Aahualii e upoi iho ana ia Eleio. Hoomau mai no nae keia i ka holo a hala o Ukumehame, hiki keia i Olowalu, a hala Olowalu, hiki keia i Awalua, a hala o Awalua, hiki keia i Kulanaokalai, a hala o Kulanaokalai, hiki keia i Launiupoko,  a hala o Launiupoko, hiki keia i Waianuukole, ia ia nei nae i Waianuukole, hookokoke loa ae la o Aahualii ma hope o ia nei.

Ia manawa, nui loa mai la ko Eleio makau, no ka loaa mai ia Aahualii. Aka hoi, manao ae la o Eleio iloko ona, ina oia e hoi loa mai ma kahakai, loaa koke mai no oia. No ka mea, o ke alanui kahiko no ia mamua, ma kahaki mai o Puunoa, a me Molakia a me Mokuhinia, a Luaehu, Pelekane, a hiki mai i Aki, ma ke one mai o Puunoa.

Aka, i keia manawa hoi a Aahualii e alualu nei ia Eleio, alaila, hoomaka ae la keia e holo mai ma loko mai o ka ulu niu, a me ka ulu, ia Eleio i hoomaka ai e holo mai ma ka ulu niu, a me ka ulu, alaila, hoomaka mai no hoi o Aahualii e holo mai mahope o Eleio, aka, no ka paapu o mua i ka laau, no laila kuhihewa o Aahualii i ka laau e ku mai ana mamua o Eleio ia, nolaila, hopu hewa o Aahualii i na laau.

A mamuli o ia hopu hewa ana o Aahualii i na laau, oia iho la ke kokua nana i hookaawale aku ia Eleio ia manawa. A puka aku la o Eleio mawaho o Mala, aia no o Aahualii maloko o ka uluniu, a me ka ulu kahi i hopu hewa ai.

A i ka puka loa ana aku hoi o Aahualii i waho o Mala, alaila, ike pono aku la o Eleio, aia no e holo ana imua, alaila, hookuu hou aku la o Aahualii i kona ano mama, a aneane no o Aahualii e hookokoke loa aku mahope o Eleio, aka, piha loa mai la o Eleio i ka makau.

Ia Eleio no e holo ana mamua o Aahualii, ia manawa, ikiiki loa mai la o Eleio i ka naenae a me ka paupauaho.

Alaila, kahea aku la o Eleio me ka leo nui ia Kakaalaneo, penei ke kahea ana, "e Kakaalaneo-e! E wehe ae i ka puka." "e Kakaalaneo-e! E wehe ae i ka puka." I ka lohe ana mai o Kakaalaneo, a me na kanaka o ka hale i keia leo kahea, ia manawa, wehe ia ae la ka puka o ka hale o Kakaalaneo, alaila, ike pono aku la lakou i keia mea kupanaha, e ulaula mai ana ka waha o Aahualii me he ahi la, ia wehe ia ana ae o ka puka o ka hale, o ka manawa ia komo ana o Eleio iloko o ka hale. I ko Eleio manawa i komo ai iloko o ka hale, o kona waiho aku la no ia me he mea ala ua make, no ka mea, ua pau ke aho i ka holo ana, no ka loihi o kahi i holo mai ai. Ia Eleio no hoi i komo ai iloko o ka hale, alaila, papani ia ae la ka puka, ia manawa no hoi ku ana o Aahualii mawaho o ka pa o ka hale. (Maanei e waiho iki kakou i ke kamailio ana no Eleio me Aahualii.)

Aka, e kamailio iki kakou, no ke kamailio ana o ke Alii Kakaalaneo, me Aahualii, ke akua. I ka wa e ku mai ana o Aahualii ke akua mawaho o ka pa, ia manawa, hoomau mai no kela i ke noi mai ia Kakaalaneo, i ka awa, me ka lana o ka manao e loaa io mai ana no ka awa ia ia, aka, aole nae o Kakaalaneo i haawi aku i kahi awa nona.

Ia manawa, olelo maila o Aahualii ia Kakaalaneo, "He aha la hoi kou mea e Kakaalaneo e aua nei i ka awa ia‘u, no ka mea,  o ka‘u mea hoi ia i hiki mai ai i keia wahi loihi."

Olelo aku la hoi a Kakaalaneo, "Aole no au e haawi aku i awa nou, no ka mea, aole no i maa ka inu pu ana o ke kanaka i ka awa me ke akua, eia wale no penei e launa ai ke Akua i ka awa, aia a pau ka awa i ka mama ia, a ku i ke kanoa, a nini i na apu a makaukau ke kanaka e inu alaila, kaumaha aku i ke Akua, oia ihola no ko oukou kuleana; a ina no makou e hoole aku, o ka ole iho la no ia."

I ka lohe ana o Aahualii i keia olelo a Kakaalaneo ke ‘Lii, alaila, hilahila ihola oia, ame ka huhu pu no nae ia Kakaalaneo, ia manawa, hoomau hala loa ihola o Aahualii ia Eleio.

Hoi aku la nae o Aahualii a noho mauka o Hahakea, aia ia wahi i uka pono o Ahikule, he ana ia, a malaila o Aahualii i noho mau ai me ka hoomakakiu malu ia Eleio, me ka manao, ina e loaa hou o Eleio ia ia, o ka make kona hope.

O ke kumu nae o neia hoomau hala ana o Aahualii ia Eleio, a me Kakaalaneo, oia no ka aua ana i ka awa; aka, ia Aahualii nae e noho ana i uka o ke ana o Hahakea, aia hoi, e pio mau ana no ke anuenue ma kahi a Aahualii i noho ai; o ke kumu o keia pio mau ana o ke anuenue, he wahi Akua ano alii no o Aahualii.

I ka manawa nae e pio mau ana ke anuenue i uka o Hahakea; ia manawa, ikeia mai la keia anuenue e Maa, oia hoi o Lanikaula, (he inoa hou o Lanikaula, a o Maa no kona inoa mua, aka, no ka ike o Maa i na mea kilokilo, nolaila, ua kapaia kona inoa o Lanikaula.)

Ia manawa nae a Lanikaula e ike mau nei i ka pio mau o ke anuenue i uka o Hahakea, ua ane uluhua loa o Lanikaula i ke anuenue, a ua manao o Lanikaula, he kipi paha keia no ka aina o Kakaalaneo. No laila, hoouna mai la o Lanikaula i kona kanaka e holo mai e ninau pono ia Kakaalaneo.

Ia manawa o ka holo ana mai o ke kanaka a hiki imua o Kakaalaneo, alaila, ninau aku la oia ia Kakaalaneo penei, "E ke ‘Lii, i hoounaia mai nei au e Lanikaula e ninau aku ia oe i ka pono a me ka hewa o kou noho ana."

Alaila, olelo mai la o Kakaalaneo, "Ua hewa ko‘u noho ana, eia ka mea i hewa ai, o ke Akua o Aahualii, ua hoomaau ia‘u, a me kuu kauwa me Eleio, no ka aua ana o maua i ka awa, nolaila, ua hoi aku nei kela aia i uka o Hahakea kahi i noho ai i keia manawa, ke hoomakaulii mai nei ia Eleio; nolaila, e hoi oe, a i ke kaula ia Lanikaula, e holo mai oia e hana i keia mea e hoopilikia mai nei ia‘u ame ko‘u mau kanaka."

I ka hoi ana aku o ke kanaka o Lanikaula mai Maui aku nei a hiki i o Lanikaula la, alaila, ninau mai la o Lanikaula i kona kanaka, "Pehea mai nei ka manao o ke ‘Lii o Maui."

Alaila, hai aku la ke kanaka o Lanikaula, "Heaha hoi auanei ka hana i koe eia no paha ka ke ‘Lii i kauoha mai nei e hele no oe e hana i pau ai kona pilikia ame kona kanaka, o kela anuenue nae au e ike mau nei i ka pio i uka o Hahakea, he anuenue no ke Akua no Aahualii, oia ke Akua o Koolau o Maui."

I ka lohe ana o Lanikaula i ke kauoha a Kakaalaneo, alaila, noho iho la o Lanikaula ia mau la e noonoo, i akaka‘i kana pono e hana aku ai.

A mamuli oia noonoo ana a Lanikaula ia manawa, hoomaopopo iho la o Lanikaula i ke kumu e pau ai ka pilikia o ke ‘Lii ame kona mau kanaka.  Hookahi wale no kumu e pau ai ka pilikia, aia a make kela Akua, alaila, pau ka pilikia o ke ‘Lii ame kona mau kanaka, maikai pu no hoi me kona noho aina ana.

I ka holo ana mai o Lanikaula mai Molokai mai a pae mai oia ma kahi o ke Alii Kakaalaneo, no ka mea, aia no oia ma Kekaa, kahi e noho ai. I ka ike ana mai o na kanaka o Kakaalaneo i keia waa, e lana ana malalo iho o ka pohu o Kekaa, alaila, kukui aku la ka lono ia Kakaalaneo.

I ka lohe ana o Kakaalaneo i ka hiki mai o Lanikaula, alaila pihoihoi loa iho la o Kakaalaneo, a kauoha koke ae la o Kakaalaneo, ia Lanikaula e pii koke mai mai ka waa mai. A i ka hiki ana aku hoi o Lanikaula imua o ke Alii, alaila, kauoha koke ae la ke Alii ia Lanikaula, e hoi laua imua e noho ai, i ka hoi ana i mua, malaila laua e kamailio ai no ke akua, no Aahualii.

Ia manawa, hoakaka mai la o Kakaalaneo ia Lanikaula i ka mea i hana ia e ke akua Aahualii. A pau ka ke Alii hooakaka ai a alaila, wehewehe akula no hoi o Lanikaula i kana pono imua o ke Alii, a pau ka laua kamailio ana, alaila, kukakuka ae la laua i ka mea e make ai o Aahualii, alaila, waiho pono iho ke Aupuni o Kakaalaneo a me kona mau kanaka.

Mokuna 2, Nupepa Kuokoa, 12 Kepakemapa, 1863

Ia manawa, ninau ae la o Kakaalaneo ia Lanikaula, "Pehea la au anei ka pono o ke Akua o Aahualii?"

Olelo aku la o Lanikaula, "Aia no ia i ka mea i pono i ko ke’lii manao, ina no he aloha ko ke’lii i ke Akua, oia iho la no; a ina hoi he huhu ko ke’lii i ke Akua, alaila, e hanaia no e like me ka makemake o ke’lii; a o ko ke’lii makemake wale no ke hanaia. Aka hoi, ma ka‘u oihana, oia hoi ka oihana kaula, ke olelo aku nei au ia oe. E make o Aahualii, no ka mea, ina no e ola o Aahualii, alaila, o kona ae koke aku la no ia imua o ke kaula i ka make o Aahualii.

A hooholo ke’lii me ke kaula i ka make o Aahualii alaila olelo aku la o Lanikaula i ke’lii, "E ke’lii, e kala aku i na kanaka a pau o keia puali o Maui nei, penei ka hana ana; mai Wailuku mai a hiki i anei , e lawe mai i ka wahie ma keia aoao mai, a mai Waiehu mai a hiki loa mai i Kaanapali nei, e lawe mai no hoi ko laila wahie ma ia aoao mai, e hana ka wahie a nui.

Ia manawa no, o ka hoolaha ia aku la no ia o ka lohe i na kanaka a pau ma kela Ahupuaa keia Ahupuaa a puni kahi a manao ia e oki i ka wahie ia lohe ana o na kanaka i ke kauoha a ke’lii, o ka manawa iho la no ia, ua akoakoa koke mai ia na kanaka me ka wahie e like me ka makemake o ke’lii.

A akoakoa mai la na kanaka apau me ka wahie, a nana iho la ke Kaula a ike i ka nui o ka wahie, alaila, olelo aku la ke Kaula i ke lii, "Ke ike nei au, ua nui ka wahie, aka hookahi mea i koe, o ka awa, nolaila, eia ka pono, e kii kekahi poe i ka awa, aia ka awa e kii ai, o ka awa o Kahana."

Aia ia wahi iuka pono o Kaanapali, o ka awa nae o Kaanapali a pau, oia ka awa e kii ia ai e na kanaka, o keia awa nae i kiiia i he awa ho‘ohainu no ke akua, no Aahualii. A makaukau ka awa, a me na mea a pau i ka hoomakaukauia no ka pepehi ana ia Aahualii, alaila, hoomaka ae la lakou e pii i kahi i noho ai o Aahualii.  Lawe ae la na kanaka i ka wahie a lakou i hoomakaukau ai, hele pu ae la no hoi ke’lii Kakaalaneo me na kanaka, mamuli o ke kauoha a ke Kaula. A i ka hiki ana o ke’lii, a me ke Kaula a me na kanaka, ma kahi i noho ai o Aahualii, alaila, kamailio ae la ke Kaula me Aahualii. Olelo aku la o Lanikaula ia Aahualii, "E Aahualii, i hele mai nei au e halawai me oe, aia ko puni la o ka awa."

Alaila, olelo aku la o Aahualii, "Aole o‘u makemake i ka awa."

A lohe o Lanikaula i keia mana‘o o Aahualii, alaila, hooikaika loa ae la o Lanikaula, imua o Aahualii e ae mai i kona manao me ka inu i ka awa.

A i ko Aahualii ae ana mai i ka inu i ka awa, alaila, o ko Lanikaula kena ae la no ia i na kanaka e mama i ka awa, alaila, o ka mama ia ae la no ia o ka awa a nui; ua hoopiha ia ka awa i na umeke nui he iwakalua.

A pau ka mama ana o ka awa, alaila, hoka ia ka awa, a pau ka hoka ana i ka awa, alaila, hoohee ia ka awa i na apu, a piha na apu he iwakalua i ka manawa hookahi, alaila, olelo aku o Lanikaula ia Aahualii, "E Aahualii, ua pau ka awa i na apu, o ka inu wale no koe."

Alaila, ala mai la o Aahualii, a hoomaka ae la oia e inu i ka apu awa mua, a i kona inu ana i ka awa, alaila hoomaka hou mai la na kanaka i ka mama hou i ka awa mamuli o ke kauoha a Lanikaula.

I ka inu ana o Aahualii i ka awa, ia manawa, ua papaia na kanaka aole e lalau, hookahi wale no hana a na kanaka, o ka mama mai i ka awa.

No ka mea, ua hoailona o Lanikaula ma kona ano kilokilo, a ua ike oia e make io ana o

Aahualii, no ka mea, ua maopopo i ko ke Kaula manao ka la e hoohainu nei i ka awa, ia Aahualii, oia o Mohalu. Ua olelo mua aku no oia ia Kakaalaneo, e waiho ka hoohainu i ka awa ia Aahualii, aia a hiki i ka manawa o ke Kapuhua. O ke Kapuhua, oia ke kapu i o Mohalu, a e noa ana i ka wanaao o Akua.

I ka inu ana o Aahualii i ka awa i ka la o Mohalu ka inu ana, a o ka make ana i ka wanaao o Akua.

A no ka nui loa o ka inu ana o Aahualii i ka awa, mamuli o ka hookina o ke Kaula, nolaila, nui loa mai la ka ona, a i ka ona ana o ke akua nolaila, maluhiluhi mai la oia, a moe aku la; a i ka moe ana o Aahualii, no ka ona i ka awa, alaila, kena aku la ke Kaula i na kanaka e hoopiha i ka wahie ma ka waha o ke ana.

A hoopiha iho la na kanaka i ka wahie, e like me ke kauoha a ke Kaula. A piha ka waha o ke ana i ka wahie, alaila, hoopiha ia ka wahie ma luna pono iho o ke ana, a pela i hooili ia‘i ka wahie maluna iho a pau pono. A i ka pau ana o ka wahie i ka hooiliia, alaila, pupuhi ia mai la ke ahi, a i ka waiho ana o Aahualii i ka ona o ka awa, a halawai aku la ka wela o ke ahi ia ia, alaila, oni ae la oia a wahi ae la i ke ana, a naha ae la ke ana, alaila, komo ae la oia iloko o ka wahie a me ke ahi, a lu(?) ae la oia i ka wahie me ke ahi, helelei aku la ka wahie, a no ka nui maoli no o ka wahie i hooiliia maluna iho, nolaila, lanakila ole ai oia maluna o ke ahi.

Aka, ua oleloia, ua Poalua, o kona waiho ana iloko o ke ahi, a make aku la kona kino ano akua.

A make o Aahualii mamuli o ke akamai ame ka ike o ke kaula Lanikaula, alaila, akahi no a waiho maikai iho la ko Kakaalaneo manao. Akahi no hoi a hoihoi aku o Kakaalaneo i na makaainana o keia Ahupuaa kela Ahupuaa e hoi i ko lakou wahi no ka mea, ua make ae ne ke kipi o ka aina.

A mahope mai o ka make ana o Aahualii ia Lanikaula, alaila, hoala hou(?) mai la ko (?) ke’lii i kana hana mau o ka ono i ka awa o Waiohue, Koolau, Maui, kahi no a Eleio e kii mau ai i ka awa no ke’lii, i hahaiia e Aahualii.

(Maanei e hoi hou mai kakou a e kamailio no Eleio, ame kana mau hana ma ia hope mai.)

I ka manawa i hoouna houia‘i o Eleio e kii hou i ka awa no ke’lii; ia manawa, holo hou akula o Eleio mamuli o ke kauoha a ke’lii.

I keia holo ana nae o Eleio, aole oia i holo ma kahi ana e holo mau nei, no ka mea, ua maka‘u loa o Eleio i kela wahi, no kona alualu ia ana no e Aahualii, nolaila, mau no ia maka‘u iloko o Eleio. Nolaila i keia holo ana ona, hoohuli ae la oia i kona hele ana ma ka aoao ma Kona, Maui.

I kona hele ana mai Kekaa aku, a huli ma ka aoao kona o Maui, hele aku la oia a hiki i honuaula, alaila, halawai oia me keia wahine uhane me Kelekele‘iokaula.

O keia wahine uhane i oleloia o Kelekeleiokaula kona inoa, he kaikamahine hou no oia, aole i ike i ke kane, aka, no kona mai (?) ana a make, nolaila, hele mai kona uhane a halwai me Eleio ma Pohakuulaula; aia ia wahi mauka pono iho o Puumahoe i Honuaula - a ike aku la o Eleio i keia wahine maikai e noho ana i ka puuoioina, kuhi aku la no o Eleio, he wahine maoli no keia; aole ka! Eia ka he wahine uhane. Aka i ko Eleio ike ana aku nae i keia kaikamahine, aole o kanamai o ka wahine maikai, a halawai kino laua nei, he maka no he maka, he waha no he waha; alaila, aloha aku la no o Eleio ia ianei, aloha mai la no hoi kela ia Eleio.

Alaila ninau mai la o Kelekeliokaula (kanikaniaula?) ia Eleio, "E hele ana kau huakai i hea?"

Hai aku la no hoi o Eleio, "E hele ana au i ka awa no kuu alii."

Alaila, ninau hou mai la no hoi o Kelekeleiokaula. "I hea kau ‘awa e hele nei?"

Hai aku la no hoi o Eleio, "Aia la ma Koolau, i Waiohue."

Alaila, olelo hou mai la o Kelekeleiokaula, "Ua loihi loa kau hele ana mai nei maanei aia ae la no ke alanui kokoke loa ma o ae o Wailuku, a ma Hamakua ae a Keanae, a Wailua, a malaila ae o ka hiki no ia i Waiohue, aka maanei ea, ua loihi loa."

Alaila, olelo aku la hoi o Eleio, "Ua maa no au e hele mau nei malaila, a ua alima paha a‘u hele ana ma ia wahi, aka, no kuu alualuia ana e ke Akua o Koolau, e Aahualii, a mai make au, e ole ke kaula o Molokai make ai ua Akua la, a ua make oia, aka, o kana mau hana, ua kau wale mai nei no ka weli ia‘u; nolaila, kuu mea i hele mai nei ma keia aoao ma kahi aole i heleia ea.

Alaila, pau ae la ko Kelekeleiokaula manao, a olelo aku la nae oia ia Eleio, "Eia ae no ka awa kokoke la, o ka awa a kuu makuakane, e hoi no kaua alaila, huhuki i ka awa, a nui ka awa o ko haku, alaila hoi i noho no ia a pau ka awa kii hou mai no, ua ike iho la no ia waena, eia ka hewa, o ko hookolo aela makou, he hele mai no kou i ka awa, huhuki no a hoi."

Alaila, olelo aku la o Eleio ia Kelekeliokaula. "Aole e pono au ke uhuki i ka awa o kuu haku ianei, no ka mea, aole e iau kuu haku i ka wa o na wahi e ae aia wale no o ko Waihue, i Koolau ka awa, oia wale no kana awa e inu ai. Ina hoi ha he inu i ka awa o na wahi e ae, i na no hoi ua kokoke ia aku no hoi ka awa no Honokoha(?) a me Kaanapali a puni, he awa kokoke loa ia, aia no ka ia ala awa makemake o ko Waiohue i Koolau."

Alaila, olelo hou mai la o Kelekeleiokaula ia Eleio. "I inu ole hoi paha ko haku i ka awa o na wahi e ae, i kou hoi aku no hai, aka hoi, ina no hoi paha oe e olelo aku ana no Waiohue no keia awa, aole no paha kela e hoole mai."

Alaila, olelo aku la o Eleio. "Aole e nalo ka awa o na wahi e ae ia ia, aole no hoi e nalo ko Waiohue awa ia ia, no ka mea, ua maa kela i ka ona mau o ka awa o Waihue, a ina e lawe ia aku ka awa o na wahi e ae, aole oia e ona iki ana, alaila, o ka hoole mai la no ia, me ke kena mai no e holo hou mai no au i ka awa i ka po."

A pau ka laua kamailio ana ma ka puu ololaa, o Pohakulaula, alaila, hoi pu aku la ka uhane o Kelekeleiokaula, me Eleio, a hiki i ke alanui e hoi ai i kahi o Kelekeleiokaula a me kona mau makua. Alaila, olelo ae la ka uhane Kelekeleiokaula ia Eleio. "E aho e kipa kaua ma kauhale o makuou e ai ai oe a maona, alaila, hele i ka awa o ko haku."

Ae aku la o Eleio. "Ae? He kanaka no nae ko oukou hale."

Ae aku a no hoi o Kelekeleiokaula. "Ae ke kanka no o kuu makuakane, a me wahine no hoi."

Alaila, ninau aku la o Eleio ia Kelekeleiokaula. "Aia i hea kou makuakane?"

Olelo aku la o Kelekeleiokaula. "Aia ko‘u makuakane iuka i ka mahiai me na kanaka o makou a pau."

O ko laua nei hele aku la no ia a hiki i ka puuoioina mauka ae o na hale o lakou, alaila, ike pono aku la o Eleio i ko lakou mau hale.

O ka aina, kahi i ku ai na hale o Kelekeleiokaula me na makua ona, aia no o Lualailua, aia ia wahi i Kahininui.

Ia laua nei e noho ana i ka oioina, kuhikuhi aku la o Kelekeleiokaula i na hale o lakou ia Eleio, "Ina oe e hele a kela hale la ea, alaila, o ka wahine no auanei e noho ana iloko o kela hale la, o kuu makuahine no ia, alaila, aloha aku no auanei oe ia ia, a nana hoi ia e ninau mai. ‘Aia i hea kou hoa hele?’ Alaila, e olelo aku oe. ‘Aia i kela puo-a ia i komo aku la la.’ alaila, nana ia e ae mai ia oe, a nana no hoi ia e hai mai ia oe i kuu inoa, a i kena mai ia oe e ai, alaila, e ai no oe a maona, ku ae no kamahele, hele i ka huakai i hele mai ai i ka loihi."

Ia laua nei e kamailio ana ma ka puuoioina o Lualailua, akahi no a hoomaopopo iho la o Eleio, he wahine uhane ka keia a laua e kamailio pu nei. Aka, mamuli o ke kauoha a keia wahine uhane e hele o Eleio e ai, ua ae aku no o Eleio i ka hele ai. Aka, ninau mua aku la nae o Eleio i ua wahine nei,--"Ina paha wau e hele a hiki i ka hale o oukou, pehea la auanei au e olelo aku ai i ko makuahine nou i manaoio mai ai kela ia‘u, o oe io no ka mea nana i alakai mai ia‘u, a ike ai ko makuahine ia‘u."

Alaila, olelo aku la o Kelekeleiokaula. "Ina oe e hele a hiki i kuu makuahine, a i ai oe a maona, alaila, e olelo aku oe i kuu makuahine e like me na olelo a kaua i kamailio mua ae nei." Ae aku la no hoi o Eleio. "Ae."

(Aole i pau.)

 


 

Ka‘iwakīloumoku’s Hawaiian language transcription of Ka Moolelo o Eleio was made by Keali‘iwahine Hokoana and edited by Kīhei de Silva. The story can be viewed in its original Kū‘ōko‘a context on the website Ulukau.org.