Wahine Alo Ehuehu o Naihe

Author: 
Kekīpukaohā‘ao Moanauli

 

Photo: Kīhei de Silva
Keoneali‘i, Pu‘uhonua o Hōnauanu.

"Aia nō i ‘ō," wahi a Pahia. ‘O ka ‘aihue, lālau wale, hao wale, pākaha wale, lawe wale, mōkio, lawe malū, kau āhua, ‘o ka hewa ia, wahi a kūpuna. ‘O Pauahi ka pāna‘i, ka wahine e hui hou ai nā moku, wahi a ka haku mele.

O Pauahi alii ka wahine e hui ai na moku
Wahine alo ehuehu o Naihe
He kai kuakea na ke kauahua
Nana e hehi i ke kapu,
Pulumi i ka laula o Akahipapa.
No Papahanaumoku ka mana ku moku o Pauahilaninui.
Ku ka niu o ke lii i Keonealii
Moe ka pao o ke lii o Kaikialea e.
Oia, ua ike-a.

 

© Kekīpukaohā‘ao Moanaulu, 12.30.05, Mauli, Makali‘i.