Noe Wale mai ke Aloha

Author: 
Kīhei de Silva

 

Kīhei de Silva
“Noe wale mai ke aloha / I ka lehua o 'Aipō.” The mist named Kapaeloaihiki descends on the boardwalk trail that runs through 'Aipō Bog on the approach to Kilohana.

The Alaka‘i Swamp trail that leads from Waineki to Kilohana passes through a series of mist-draped bogs in which the low-growing lehua makanoe is a primary resident. This mele, composed after a day-long hike to Kilohana, celebrates the metaphorical pathway by which we gain access to "Kaua‘iokalani" – an old, nearly forgotten chant-name for Bernice Pauahi – and honors the humble lehua who guard and adorn that path.

Noe wale mai ke aloha
I ka lehua o 'Aipō

'O ka pō'ai'ai a ka 'ohu
'O Kapaeloaihiki

Hiki mai Kūkalaakamanu
Ho'okohu i Waikōī

'O ke ko'i kua nō ia
I ka loa o Alaka'i

Kauka'i 'o Kahelekua
I ke ala Kīpapaaola

Ua ola ua ne'epapa
Kalehuamakanoe

I lei nou e Pauahi
No Kaua'iokalani.

Love settles gently
On the lehua of 'Aipō

It is the encircling of the mist
Named Kapaeloaihiki

Kūkalaakamanu arrives
There is presumption at Waikōī

It is an adze that cuts
Into the expanse of Alaka'i

Kahelekua depends
On the log-paved path of Ola

The stunted, misty faced lehua
Endure and spread

As adornments for you, Pauahi
For Kaua'iokalani.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Kīhei de Silva, 2002