Ululani Special Feature

Lāhui Rising Series

This educational series is designed to create a safe, respectful and enriching learning space for all audiences to hear and honor various perspectives on matters of Hawaiian interest.

No Kauluwena O Ke Aloha - Vibrant Bonds of Love

Month: 
03
Year: 
2014

No Kauluwena O Ke Aloha

Vibrant Bonds of Love

 

He mele he inoa no Kauluwena

Wahine heahea pu‘uwai aloha

Ohaoha launa ‘ole, hiehie

A he alaka‘i maka laulauna

 

Inā ka ‘īnea, inā he mālie

‘O Ka‘anehe kō hoapili pa‘a

‘O Pai‘ea ho‘i kahi hoa like,

Ho‘ōla lāhui ho‘oulu pae ‘āina

 

Pa‘ē mai lā ke kani a nā pila

Ho‘ohemo kāma‘a, lewa ke kīkala

Kūkala mai e ka leo ‘ākoakoa

Alu mai i ka hana, ku‘upau pono

 

Pa‘a pono ke kahua na‘auao

I ka no‘eau o ka lima ho‘ōla

Ha‘ina ‘ia mai ana ka puana

No ka ulu wena o ke aloha

 

 

 

This is a mele inoa for Kauluwena

A woman so warm and welcoming and full of love

A delightful companion, so distinguished

A leader, personally connected with her people

 

In days of hardship, in days of ease

Ka‘anehe has always been by your side

With Pai‘ea as the exemplar,

The people thrive and the lands are vibrant

 

When the sweet strains of music hit,

The shoes come off and the hips sway

When the call goes out to gather and assist

There you are, pitching in, giving it your all

 

The foundations of education have been set

In the adept touch of the nuturing hand

Here is the story of Kauluwena

The vibrant bonds of love